Procedura weryfikacji

Przed rozpoczęciem współpracy podwykonawca jest zobowiązany przedstawić:

Kopie dokumentów:

  • wpis do rejestru Sądu Gospodarczego/KRS lub ewidencji działalności gospodarczej,
  • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
  • potwierdzenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej,
  • aktualną polisę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika,
  • Licencję na prowadzenie transportu drogowego,

Po wstępnej weryfikacji dokumentów, organizujemy spotkanie, na którym omawiamy warunki współpracy. Osoby zainteresowane podjęciem współpracy proszę o kontakt telefoniczny.